Slide Left Slide Right

מקבץ דיור מוגן ברחובות

מיקום: רחובות

לקוח: עיריית רחובות וה.ל.ר, החברה לפיתוח רחובות בע"מ.

פרויקט: מבנה המכיל 200 יחידות מגורים, מנהלה, קפטריה, אולם כנסים ומרתף חניה.

שטח: כ-12,000 מ"ר

תאריך: 2014 – נמשך

צוות פרויקט: אליהו זהבי, דניאל אוחנה

קונסטרוקציה: לבני מהנדסים בע"מ

יועץ דיור מוגן: סמי קידר

הדמיה: סטודיו זהבי