Slide Left Slide Right

מקבץ דיור מוגן, רחובות

מיקום: רחובות

לקוח: החברה לפיתוח רחובות בע"מ

פרויקט: מבנה המכיל 200 יחידות מגורים, מנהלה, קפטריה, חדרי חוגים ואולם כנסים

שטח: כ-10,000 מ"ר

תאריך: 2014 – נמשך

צוות פרויקט: אליהו זהבי, דניאל אוחנה, דניאל גולן

קונסטרוקציה: לבני מהנדסים בע"מ

יועץ דיור מוגן: שמואל קידר

הדמיות: סטודיו זהבי