חזון

אנחנו דוגלים בתכנון מרחבים בעלי שימושים-מעורבים, בהם מתקיימות פעילויות של תעסוקה, חינוך, בריאות, מסחר וקניות, בילוי ופנאי, בסביבת מרחב המגורים, כך שנוכל לגור, ללמוד, לעבוד ולבלות מבלי לבזבז זמן רב בדרכים. דרך פעולה זו של עירוב-שימושים נוצרים קשרים חברתיים רבים יותר בין תושבי אזור המגורים, ומתאפשרת חזרה לחיי הקהילה המסורתיים שהיו נהוגים בעבר הלא כל-כך רחוק. לפי תפיסתנו, על האדריכלות לשמש כחוליה מקשרת בין עולם הערכים של הדורות הקודמים לבין העולם העתידני שבו חיים ילדנו, המאופיין בניכור אורבני ובהיעדר קשרים קהילתיים וחברתיים בין תושבי המקום.

אנחנו מאמינים בתכנון אקולוגי וסביבתי החוסך במשאבי טבע ומיישם טכנולוגיות תכנון מתקדמות.

אנחנו מאמינים שאפשר לייצר בתקציב סטנדרטי מבנים בעלי נוכחות לא סטנדרטית, ורואים לנגד עינינו את טובת כל המעורבים בפרויקט.

אנחנו מלווים את לקוחותינו יד ביד לכל אורך הפרויקט מתוך הקשבה לצורכיהם ולתפיסת עולמם.